Соціогуманітарні аспекти космічних досліджень

Де шукати Україні місце на світовому ринку супутникового спостереження Землі

Указ Президента України "Про заходи щодо дальшого розвитку космічної галузі України"

Структурна цільова модель космічної діяльності в Україні

Розробка віртуального інформаційного середовища для спільного виконання космічних проектів

До 85-річчя від дня народження президента Національної академії наук України академіка Б.Є. Патона

Сучасним підприємствам космічної галузі — сучасні системи менеджменту

Використання трансферу технологій як інструменту комерціалізації інтелектуальної власності розробників високотехнологічних інновацій

Сторінки