Космічні енергетика і двигуни

Розрахунок сонячної батареї з фокліновим концентратором для фотоелектричної станції фоклінового типу

З'ясування причин аварійних ситуацій ЖРД з використанням даних машинного експерименту

Дослідження динамічних радіальних ущільнень двигунів літальних апаратів

Проектування тришарових панелей зі сотовим заповнювачем з урахуванням похибки їх виготовлення

Про можливість застосування в рідинних ракетних двигунах агрегатів регулювання з електромагнітним керуванням

Дослідження теплообміну у мобільних парогенераторах для утилізації двигунних установок

Особливості дослідження надійності рідинного ракетного двигуна при його проектуванні

Підвищення надійності великогабаритного сильфона в паливній системі ракети-носія

Про вибір оптимального режиму роботи фотоелектроперетворювача

Сторінки