Космічні енергетика і двигуни

Про можливість застосування в рідинних ракетних двигунах агрегатів регулювання з електромагнітним керуванням

Дослідження теплообміну у мобільних парогенераторах для утилізації двигунних установок

Особливості дослідження надійності рідинного ракетного двигуна при його проектуванні

Підвищення надійності великогабаритного сильфона в паливній системі ракети-носія

Про вибір оптимального режиму роботи фотоелектроперетворювача

Рідинний балансувальний пристрій для статичного балансування при постійному кінцевому витраті рідини, точність балансування

Чисельне дослідження течій в'язкого хімічно реагуючого газу біля затуплених тіл в рамках рівнянь Нав'є-Стокса

Чисельне рішення зв'язаної задачі динаміки і аеродинаміки ротора вітроагрегатів

Зондова діагностика струменя плазми стаціонарних плазмових двигунів малої потужності

Вплив перехідних процесів при виключенні рушійної установки ІІ ступені на енергетику виробу

Сторінки