Космічні енергетика і двигуни

Вплив вуглепластикових фермових конструкцій сонячних батарей на динамічні характеристики механізму їхнього приводу

Прогнозування змін характеристик матеріалів та елементів механізму приводу сонячних батарей космічного апарата з терміном активного існування 10–15 років

Пакет програм TRASSА для розрахунку теплових режимів космічних апаратів

Мала експериментальня електродинамічна космічна тросовя система. Електрична модель

Експериментальне моделювання теплових режимів експлуатації оптико-електронного вимірювального приладу для мікросупутника

Деградація параметрів сонячних батарей під впливом факторів космічного простору

ПОРІВНЯННЯ МЕТАНУ, ГАСУ ТА ВОДНЮ ЯК ПАЛЬНИХ ПРИ РОЗРОБЦІ ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНОЇ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ПАЛЬНОГО ДО РАКЕТИ-НОСІЯ

ПРОЕКТ МАЛОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОДИНАМІЧНОЇ КОСМІЧНОЇ ТРОСОВОЇ СИСТЕМИ

Сторінки