Космічна навігація та зв’язок

Розподілений доступ і пошук даних дистанційного зондування Землі з космосу

Про можливість забезпечення автономної високоточної синхронізації шкал часів (частоти) рознесених зберігачів за сигналами зовнішніх джерел

Дослідження невідлунності компактного антенного полігону в діапазоні надвисоких частот

Повернення орбіт геосинхронних об'єктів у площину екватора і ризик зіткнення на геостаціонарній орбіті

Інваріантно-регульована обробка вимірювань поточних навігаційних параметрів КА і ракет-носіїв

Оцінка точності калібрування положення і варіацій фазових центрів прийомних GPS / GNSS-антен

Лазерні комунікаційні експерименти між геостаціонарним супутником і наземним телескопом

Сторінки