Космічна навігація та зв’язок

Інформаційні технології і системи в космічних дослідженнях: стан і перспективи

Радіотехнічний комплекс для визначення координат телекомунікаційного геостаціонарного супутника

Моніторинг геометричної конфігурації багатобазисної мережі широкозонної диференціальної підсистеми супутникових радіонавігаційних систем GPS і ГЛОНАСС

Пропозиції щодо забезпечення безпеки інформації в єдиній супутниковій системі передачі інформації

Потенційні можливості реалізації широкозонної диференціальної навігації за сигналами космічних навігаційних систем GPS і ГЛОНАСС в Україні

Концепція створення системи навігаційного забезпечення України

Державна служба єдиного часу і еталонних частот України: структура і основні засади забезпечення країни високоточною частотно-часовою інформацією

Чисельні моделі перешкодостійкості для українських регіональних мереж супутникового зв'язку

Вибір технології проектування і базових архітектур дефектостійких цифрових керуючих і обчислювальних систем реального часу

Сторінки