Космічна навігація та зв’язок

Альтернативні застосування сигналів супутникових радіонавігаційних систем

Об'єднання інформації в МП РЛК з використанням диференціального спектра траєкторії руху КА

Статистичні характеристики диференціального спектра траєкторії руху КА

Адаптивний кореляційно-екстремальний алгоритм навігації космічного апарата по геофізичних полях на основі диференціально-тейлорівських перетворень

Визначення параметрів руху КА системою допплерівських вимірювачів

Синтез адаптивних алгоритмів оцінювання в умовах нестаціонарної параметричної невизначеності

Адаптивна компенсація завад в супутникових радіонавігаційних системах

Розвиток системи метрологічного забезпечення радіонавігаційних полів супутникових систем

Центр обробки РНДБ-спостережень в Головній астрономічній обсерваторії НАН України

Апаратура супутникової навігації КА «Січ-1М» і «Мікросупутник»

Сторінки