Міжнародні експерименти з дослідження навколоземних об'єктів за допомогою методу РНДБ-локації

Молотов, ІЄ, Вольвач, ОЄ, Коноваленко, ОО, Фалькович, ІС, Литвиненко, ЛМ, Негода, ОО, Федоров, ОП, Ліпатов, БМ, Горшенков, ЮМ, Агапов, ВМ, Туккарі, Д, Лю, Ш
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):087-092
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.087
Мова публікації: російська
Анотація: 
За допомогою планетного радіолокатора «Євпаторія» (Україна) та з участю приймальних антен «Ведмежі Озера» (Росія), «Ното» (Італія), «Торунь» (Польща), «Шанхай» (Китай), «Урумчі» (Китай), «Симеїз» (Україна) та ін. з 1999 по 2003 pp. проведено шість експериментів з РНДБ-локації планет земної групи, навколоземних астероїдів і об'єктів космічного сміття на високих орбітах. Комбінація методів радіолокації і РНДБ дозволила отримати новий науковий інструмент для вимірювань короткоперіодичних варіацій власного руху планет земної групи і визначення траєкторій руху тіл Сонячної системи у квазіінерційній системі координат Radio Reference Frame. Зареєстровано луна-сигнали від 25 об'єктів космічного сміття на геостаціонарних, високоеліптичних і півдобових орбітах (зроблено прецизійні вимірювання зміщення частоти, викликаного ефектом Допплера, періоду обертання і оцінки розмірів), а також від планет Венера і Марс.
Ключові слова: навколоземні об'єкти, приймальні антени, РНДБ-локація
References: 
1.  Алексеев В.  А.,  Антипенко А.  А.,  Липатов Б.  Н.  и др. Длиннобазовая   узкополосная   радиоинтерферометрия   для космической навигации. 1. Межпланетные аппараты; изме­рения координат АМС «Вега» // Космич. исслед.—1989.— 27.—С. 447—453.
2.  Коноваленко А. А., Фалькович И. С., Липатов Б. Н. и др. Некоторые результаты международных наблюдений высо­коорбитального космического мусора 23—29 июля 2003 г. // Околоземная астрономия — 2003: Сб. тр. — Санкт-Пе­тербург: Ин-т химии, 2003.—Т. 2.—С. 198—205.
3.  Молотов  И.   Е.,  Абросимов  В.   М.,   Агапов  В.   М.   и  др. Исследования динамики планет земной группы,  астерои­дов,   сближающихся   с   Землей,   и   космического   мусора методом РСДБ-локации // Всероссийская астрон.  конф.: Тез.   заяв.   докл.   —   Санкт-Петербург:   НИИХ   СПбГУ, 2001.—С. 128.
4.  Molotov I., Kovalenko A., Samodurov V., et al. International Low-Frequency   Very-Long-Baseline   Interferometry   Network Project Milestones // Astron. and Astrophys. Transactions.— 2003.—22, N 4-5.—P. 743—752.

5.  Tuccari G., Molotov I., Buttaccio S., et al. Radar VLBI activity with participation of Noto // Proc. of the 6th European VLBI Network Symp. / Eds E. Ros, R. W. Porcas, A. P. Lobanov, J. A. Zensus. — Bonn, 2002.—P. 45—47.