Електромагнітний полігон наземної підтримки супутникових експериментів на Українській антарктичній станції

1Корепанов, ВЄ, Литвиненко, ЛМ, Литвинов, ВА, 2Міліневський, ГП, Ямпольський, ЮМ
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
2Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):074-080
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.074
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Головним сучасним напрямом наукових досліджень Української антарктичної станції «Академік Вернадський» (УАС) є електромагнітний моніторинг процесів, що відбуваються в атмосфері та близькому космосі. Описано електромагнітне обладнання УАС, його основні параметри, режими роботи та ряд отриманих оригінальних фізичних результатів. Підкреслено важливість використання електромагнітного полігону УАС для створення системи наземної наукової підтримки майбутніх українських космічних місій. Сформульовані перспективи розвитку експериментальної бази та головні проблеми, які необхідно розв'язати для збільшення ефективності використання УАС у цій ролі.
Ключові слова: антарктична станція, електромагнітний моніторинг, супутникові експерименти
References: 
1.  Безродный В. Г., Буданов О. В., Колосков А. В., Ямпольский Ю. М. Электромагнитное окружение Земли в СНЧ-диапазоне   //   Космічна   наука   і   технологія.—2003.—9, № 5/6.—С. 117—123.
2.  Гульельми А. В., Троицкая В. А. Геомагнитные пульсации и диагностика ионосферы. — М.: Наука, 1974.—208 с.
3.  Зализовский А. В., Ямпольский Ю. М., Корепанов В. Е., Доценке И. Ф. Поляризационные исследования пульсаций РсЗ, Рс4 на антарктической станции «Академик Вернад­ский» («эффект подсолнуха») // Радиофизика и радиоаст­рономия.—2000.—5, № 2.—С. 118—124.
4.  Корепанов В.,  Негода О., Лізунов Г. та ін.  Проект «Ва­ріант»: вимірювання електромагнітних полів та електрич­них струмів іоносферної плазми на супутнику «Січ-ЇМ» // Космічна наука і технологія.—1999.—5, № 5/6.—С. 1—6.
5.  Свенсон О. М. Спучування земної поверхні — додатковий інформативний  параметр у  прогнозуванні землетрусів  // Відбір і обробка інформації.—2000.—№ 14(90).—С. 100— 104.
6.  Черногор Л. Ф. Энергетика процессов на Земле, в атмосфе­ре и околоземном космосе в свете проекта «Попередження» // Космічна наука і технологія.—1999.—5, № 1.—С. 38—47.
7.  Ямпольский Ю. М., Зализовский А. В., Литвиненко Л. Н. и др. Вариации магнитного поля в Антарктике и сопряжен­ном регионе (Новая Англия), стимулированные циклониче­ской активностью // Радиофизика и радиоастрономия.— 2004.—9, № 3.
8.  Clilverd М. A., Menk F. W., Milinevsky G. P., et al. In situ and ground-based intercalibration measurements of plasma density at L = 2.5 // J. Geophys. Res.—2003.—108A, N 10.—1365.— DOI: 10.1029/2003JA009866.
9.  Galushko V. G., Beley V. S., Koloskov A. V., et al. Frequen-cy-and-angular HF sounding and VHP ISR diagnostics of TIDs // Radio Science.—2003.—38(6).—P. 1102.
10.  Sinitsin V. G., Yampolski Y. M., Zalizovski A. V., et al. Spatial field structure and polarization of geomagnetic pulsations in conjugate   areas   //   J.   Atmospheric   and   Solar-Terrestrial Phys.—2003.—N 65.—P. 1161 — 1167.

11.  Yampolski   Yu.,   Zalizovski   A.,   Lizunov   G.,   Korepanov   V. Experimental evidence of AGW generation as possible explana­tion of litosphere-ionosphere coupling mechanism // Geophys. Res. Abstracts.—2003.—5. (EGS-AGU-EUG Joint Assembly).