Форма поверхні рідини і капілярні явища при зниженій силі тяжіння або в невагомості стосовно проблем космічного матеріалознавства (технології порошкової металургії: просочення, рідиннофазове спікання; зварювання, паяння )

Найдич, ЮВ, Габ, ІІ, Євдокимов, ВО, Куркова, ДІ, Стецюк, ТВ, Григоренко, МФ, Черніговцев, ЄП, Журавльов, ВС, Красовський, ВП
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):059-067
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.059
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Вивчено капілярні явища, форми поверхонь та менісків рідин, процесів змочування при зниженому та нульовому значенні прискорення вільного падіння тяжіння (невагомість). Теоретично – на основі комп'ютерного інтегрування класичних рівнянь капілярності за створеними програмами та вар'їруя значення прискорення g, та експериментальне, моделюючи невагомість на Землі (застосовуючи малі об'єми – краплі рідини з пониженою гравітаційною дією – або створюючи міжфазні границі між рідинами рівної густини, що не змішуються між собою), знайдені форми поверхні рідких фаз (для розплавлених металів) в найбільш характерних системах: крапля на поверхні твердого тіла, меніск рідини в циліндричному каналі. Проведені експерименти відносно дискутуємої сьогодні залежності крайового кута від сили тяжіння (показана незмінність крайового кута від величини та напрямку дії гравітаційного вектору). Спеціально виміряні також крайові кути в модельних системах при гравітаційному нульовому тиску, що має принципове значення для теорії капілярності. Результати використані в технології паяння матеріалів, порошковій металургії, при виготовленні пористих капілярних структур теплових труб, маючи на увазі реалізацію цих технологій в умовах космічного простору (мікрогравітації).
Ключові слова: космічне матеріалознавство, невагомость, теорія капілярності
References: 
1.  Дьяконов В. П. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. — М.: Наука, 1987.—240 с.
2.  Найдич   Ю.   В.   Контактные   явления   в   металлических расплавах. — Киев: Наук, думка, 1972.—196 с.
3.  Хейнс    Дж.     Капиллярные    явления    в    условиях микрогравитации // Космическая технология / Под ред. Л. Стега. — М.: Мир, 1980.— 55-63.
4.  Bashforth F., Adams J. С. An attempt to test the theories of capillary action. — Cambridge: Univ. Press, 1883.—139 p.
5.  Everet D. H.,  Haynes J. M.  The Thermodynamics of Fluid Interfaces  in  a  Porous  of Medium  Part.  I.   General  Ther-modynamic Considerations with Figures // Z. Phys. Chem.— 1972.—82, N 36.—P. 36—48.
6.  Frich В., Hargater E. Zur Randwinkelmessung des Liegenden Tropfens, dargestellt am System alpha-Aluminiumoxid-Queck-silber // Dtr. deutsch. Keram. Ges.—1963.—40, N 8.—P. 460.
7.  Haynes J. M. Capillary instabilities in Ig and Og // Proc. of the   Second   European   Symposium   on   Material   Sciences   in Space.   European   Space   Agency   Special   publ.—1976.— N 114.—P. 467—471.
8.  Padday J.  F.  Capillary forces and Stability in Zero-gravity Environments // Proc. of the Second European Symposium on the Material Sciences in Space. European Space Agency Special publ.—1976.—N 114.—P. 447—454.
9.  Yixiong Liu,  German R.  M.  Contact angle and solid-liquid-vapor   equilibrium   //   Acta   Mater. —1996.—44,    N    4.— P. 1657—1663.

10. Young T. An Essay on the Cohesion of Fluids // Trans. Roy. Soc. London.—1805.—94.—P. 65. —(Read December 20, 1804).