Особливості вертикального розподілу озону напередодні весняної антарктичної аномалії

Білокриницька, ЛМ, Галкіна, ІЛ, Крученицький, ГМ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):045-050
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.045
Мова публікації: російська
Анотація: 
За даними, що одержані за допомогою супутникової ІК-метричної аппаратури CRISTA, в період її місій 1994 та 1997 p.p., проаналізовані особливості вертикального розподілу відношення суміші озону напередодні весняної озонової антарктичної аномалії (ВОАА) та одразу після її завершення. Показано, що утворення глибоких мінімумів вертикального розподілу відношення суміші озону, яке раніше спостерігалось лише під час ВОАА на зайнятих нею територіях, починається не менш ніж за 3 тижні до початку ВОАА на значно більших висотах, ніж під час ВОАА, причому на всій позатропічній території Південної півкулі. Оскільки процес утворення вказаних мінімумів глибоко сягає в зону полярної ночі, можно з певністю стверджувати, что їхня поява не може бути пояснена лише фреоновою версією походження ВОАА. Встановлено, що утворення мінімумів відбувається в двох просторово рознесених діапазонах висот та тісно пов'язане з характером та впорядкованістю атмосферних рухів.
Ключові слова: CRISTA, весняна антарктична аномалія, озон
References: 
1.  Борисов   Ю.   А.,   Звягинцев   А.   М.,   Зуев   В.   В.   и   др. Тенденции изменений озонового слоя по наблюдениям с помощью спутниковой аппаратуры TOMS и наземной озо-нометрической сети // Изв. РАН. Исслед. Земли из космо­са.—2000.—№ 6.—С. 23—32.
2.  Звягинцев А. М., Зуев В. В., Крученицкий Г. М., Скоробо-гатый Т. В. О вкладе гетерофазных процессов в формиро­вание весенней озоновой аномалии в Антарктиде // Изв. РАН. Исслед. Земли из космоса.—2002.—№ 3.—С. 29—34.
3.  Anderson J. G., Brune W. H., Lloyd S. A., et al. Kinetics of Оз destruction by CIO and BrO within the Antarctic vortex: An analysis based on in situ ER-2 data // J. Geophys. Res.— 1989.—94.—P. 11480—11520.

4.  Smith A. K., Riese M. Cryogenic Infrared Spectrometers and Telescopes   for   the   Atmosphere   (CRISTA)   observations   of tracertransport by inertially unstable circulations // J. Geophys. Res.—1999.—104, N D16.—P. 19.171 — 19.182.