Можливості зіставлення даних радіолокатора бокового огляду «Січ-1М» з інформацією зарубіжних супутників

Малиновський, ВВ, Зубко, ВП, Пустовойтенко, ВВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):093-100
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.093
Мова публікації: російська
Анотація: 
У рамках композитної моделі питомої ефективної площі розсіяння морської поверхні розглянуто особливості формування кутової структури радіолокаційних зображень (РЛЗ). Показано, що при відновленні фізичних параметрів атмосфери і океану необхідно враховувати як бреггівську, так і дзеркальну складові розсіяння та зміни їхнього співвідношення при різних кутах спостережень і метеоумовах. Запропоновано можливий підхід до створення алгоритму відновлення модуля швидкості вітру по всьому кадру РЛЗ. Його реалізація дозволить зіставляти дані радіолокатора бокового огляду з даними зарубіжних скаттерометрів.
Ключові слова: композитна модель, радіолокатор, скаттерометр
References: 
1.  Басе Ф. Г., Фукс И. М. Рассеяние волн на статистически неровной поверхности. — М.: Наука, 1972.—424 с.
2.  Бухаров М.  В.  Изучение мезомасштабных характеристик полей скорости ветра над морской поверхностью по данным РЛСБО  ИСЗ   «Океан»  //  Исслед.  Земли  из  Космоса.— 1999.—№ 1.—С. 50—57.
3.  Калмыков  А.   И.,   Курекин  А.   С.,   Ефимов  В.   Б.   и  др. Радиолокатор бокового обзора ИСЗ «Космос-1500» // Исс­лед. Земли из Космоса.—1985.—№ 3.—С. 76—83.
4.  Калмыков А. И., Пичугин А. П., Цымбал В. Н., Шестопа-лов В. П. Радиофизические наблюдения из космоса мезо­масштабных образований на поверхности океана // ДАН СССР.—1984.—279, № 4.—С. 860—862.
5.  Кудрявцев В.  Н.,  Малиновский В.  В.  Вклад зеркальных отражений   в   радиолокационных   изображениях   морской поверхности // Исслед. Земли из космоса.—2004.—№ 3..
6.  Кудрявцев В. Н., Малиновский В. В., Родин А. В. Прояв­ления температурных фронтов в радиолокационных изо­бражениях океана // Исслед. Земли из Космоса.—1999.— № 6.—С. 16—26.
7.  Малиновский В. В., Пустовойтенко В. В. Радиолокацион­ные наблюдения мезомасштабных особенностей приводного ветра // Системы контроля окружающей среды. — Сева­стополь: «ЭКОСИ-Гидрофизика», 1999.—С. 142—146.
8.  Малиновский   В.   В.,   Пустовойтенко   В.   В.   Наблюдение океанических   фронтальных   разделов   с   использованием спутниковых РЛСБО  //  Системы контроля окружающей среды.   —   Севастополь:   «ЭКОСИ-Гидрофизика»,   2002.— С. 211—218.
9.  Малиновский В. В., Пустовойтенко В. В., Кудрявцев В. Н. Использование информации РЛСБО ИСЗ «Січ-1» для на­блюдения Черного и Азовского морей // Системы контроля окружающей среды. — Севастополь: «ЭКОСИ-Гидрофизи­ка», 1998.—С. 162—173.
10.  Пустовойтенко В. В., Малиновский В. В. Некоторые осо­бенности обработки информации спутниковой радиолока­ционной станции бокового обзора «Січ-1» // Морск. гидро-физ. журн.—1998.—№ 3.—С. 70—77.
11.  Цымбал  В.  П.,   Калмыков А.   И.,  Курекин  А.   С.  и  др. Информационные возможности радиолокационной системы бокового обзора ИСЗ «Космос-1500» // Исслед. Земли из Космоса.—1985.—№ 3.—С. 84—92.
12.  Apel J. R. An improved model of the ocean surface wave vector spectrum and its effect on radar backscatter // J. Geophes. Res.—1994.—99C, N 8.—P. 16269—16291.
13.  Freilich M. H., Dunbar R. S. The accuracy of the NSCAT 1 vector winds:  Comparisons with National Data Buoy Center buoys // J. Geophys. Res.—1999.—104C, N 5.—P. 11231 — 11246.
14.  Kudryavtsev V., Hauser D., Caudal G., Chapron B. A semi-empirical model of the normalized radar cross-section of the sea surface. 1. Background model // J. Geophys. Res.—2003.— 108C, N 3.—P. 8054. doi:10.1029/2001JC001003
15.  Plant W. J. A two-scale model of short wind generated waves and scatterometry // J. Geophys. Res.—1986.—91C, N 9.— P. 10735—10749.
16.  Quilfen Y., Chapron В., Vandemark D. The ERS scatterometer wind measurement accuracy: Evidence of seasonal and regional biases // J. Atmos. and Ocean Techn.—2001.—18, N 10.— P. 1684—1697.
17.  Stoffelen A. A simple method for calibration of a scatterometer over the ocean // J. Atmos. and Ocean Techn.—1999.—16.— P. 275—282.
18.  Stoffelen A., Anderson D.  scatterometer data interpretation: Derivation of the transfer function CMOD4 // J.  Geophys. Res.—1997.—102C, N 3.—P. 5767—5780.

19.  Wang W., Worth D., Nowlin Jr., Reid R.  O. A comparison among LATEX, NCEP, and ERS-1 scatterometer winds over Northwestern Gulf of Mexico // J. Atm. and Ocean Techn.— 1998.—15, N 5.—P. 1204—1214.