Методика оцінювання параметрів оптичної передатної функції

Смирнов, СА, Москвичов, ДВ, Терлецький, РП
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(2-3):051-058
https://doi.org/10.15407/knit2004.02.051
Мова публікації: Українська
Анотація: 
: Розроблено методику параметричної ідентифікації оптичної функції передачі модуляції атмосфери, для чого застосовано прямий підхід на основі МНК для розв'язання поставленої задачі. Його особливість пов'язана з вирішенням нелінійних рівнянь, яке потребує складних комп'ютерних обчислень. Побудовано алгоритм оцінювання параметрів оптичної передатної функції (ОПФ). Визначено невідомі коефіцієнти ОПФ реальної атмосфери. Отримані результати можуть бути використані для попередньої обробки та атмосферної корекції аерокосмічних знімків високого розрізнення.
Ключові слова: корекція аерокосмічних знімків, нелінійні рівняння, оптична передатна функція
References: 
1.  Василенко Г. И. Теория восстановления сигналов: От редукции к идеальному прибору в физике и технике. — М.: Сов. радио, 1979.— 272 с.
2.  Василенко Г. И., Тараторин А. М. Восстановление изобра­жений. — М.: Радио и связь, 1986.—304 с.
3.  Кононов   В.   И.,   Федоровский  А.   Д.,   Дубинский   Г.   П. Оптические  системы  построения  изображений.   —  Киев: Техника, 1981.—134 с.
4.  Прэтт У. Цифровая обработка изображений: Пер. с англ. — М.: Мир, 1982.—Т. 2.—306 с.
5.  Пытев Ю. П. Задача улучшения качества изображений // Докл. АН СССР.—1979.—245, № 1.—С. 42—46.
6.  Смирнов  С.  А.,  Терлецький  Р.  П.  Математична  модель оптичних передатних характеристик земної атмосфери // Космічна наука і технологія.—2002.—8, № 4.—С. 64—72.
7.  Шадэ О. Новая система определения и измерения четкости изображения  //  Оценка качества оптического изображе­ния. — М.: Геодезиздат, 1959.—С. 243—274.
8.  Шейк   Р.   В.   Предлагаемый   подход   к   оценке   качества изображения  //  Оценка качества оптического изображе­ния. — М.: Геодезиздат, 1959.—С. 291—303.