Астрономія й астрофізика

Створення Української метеорної спостережної мережі: інструменти, методи обробки, спостережні можливості

Машинне навчання для морфологічної класифікації галактик із огляду SDSS. II. Морфологічні каталоги зображень галактик на 0,02<z<0,1

Становлення та розвиток Української мережі радіоспостережень метеорів

Астрономічні спостереження та моніторингові дослідження Землі з поверхні чи з орбіти Місяця і їхній наземний супровід

Про можливість детектування заряджених масивних частинок темної матерії на штучних супутниках акустичним методом

Про можливості визначення швидкості джетів радіогалактик і квазарів з досліджень тонкої структури їх вузлів при високому кутовій роздільній здатності

Універсальний сценарій утворення галактичних підсистем

Сторінки