Космічна геоінформатика та геодезія

Методичні засади використання даних ДЗЗ при створенні Державної геологічної карти нового покоління (ГДП-200)

Геоморфологічні дослідження на основі матеріалів дистанційного зондування Землі при створенні Держгеолкарти-200

Застосування ГІС РАПІД для прогнозування золоторудної мінералізації за матеріалами космічних зйомок

Генетичний алгоритм в геоінформаційному середовищі для підтримки реструктуризації землекористування та управління

Програмно-технічний комплекс забезпечення збору, обробки та збереження даних геомагнітних обсерваторій України

Визначення координат перманентних станцій регіональної мережі GPS vs GPS+ГЛОНАСС

Репроцессінг GPS-спостережень, виконаних на перманентних станціях регіональної мережі, для GPS-тижнів 1390-1399

Сторінки