Космічна геоінформатика та геодезія

Оцінка впливу розломних структур на розподіл радіонуклідів в донних відкладах з використанням космічних знімків

Супутникові спостереження іоносферних провісників землетрусів

Нові супутникові технології у процесах пошуку, розвідки і розробки родовищ нафти і газу

Спеціалізована ГІС для оцінки вуглецевого балансу Карпатського регіону на базі даних дистанційного зондування Землі

Сезонно-добова мінливість іоносферних затримок сигналів ГНСС та ефективність їхньої компенсації з використанням мережевого диференціального методу

Цифрове синтезування зональних аерокосмічних зображень, яке забезпечує заданий колір об'єктів

До питання оцінки космічних знімків для дешифрування природних ландшафтів

Результати спостережень і ототожнення геосинхронних космічних об'єктів

Сторінки