Перспективи розвитку космічної та гравітаційної біології в Україні

Кордюм, ЄЛ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):054-057
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.054
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Висвітлюються надбання українських вчених в галузі космічної та гравітаційної біології. Розглядаються концепція та основні напрямки досліджень в наступні 2003–2007 роки.
Ключові слова: життя в космосі, космічна та гравітаційна біологія, перспективи
References: 
1.  Кордюм Є. Л. Космічна біологія: сучасний стан в світі та Україні // Космічна наука і технологія.—1997.—3, № 3-4.—С 5—15.
2.  Кордюм Є. Л. Дослідження у космосі — для земних потреб // Вісник НАН України.—2000.—№ 8.—С 40—43.
3.  Кордюм Є. Л. Космічна біологія і медицина в Україні: концепції та експериментальні дані. Космічні дослідження в Україні, 2000—2002, НКАУ, Київ, 2002, С 55—66.
4.  Kordyum E. L. Biology of plant cells in microgravity and under clinostating // International Review of Cytolology.—1997.— 171.—P. 1—78.
5.  Kordyum E. L. Space biology and medicine in Ukraine. Space Research in Ukraine, 1998—2000, NSAU, Kyiv, 2001, P. 42— 51.
6.  Leach J., Ryba-White M., Sun Q., et al. Plants, plant pathogens, and microgravity — a deadly trio // Gravitational Space Biology Bulletin.—2001.—14, № 2.—P. 15—23.

7.  Rodionova N. V., Shevel I. M., Oganov V. S. Bone ultrastruc-tural changes in Bion-11 Rhesus monkeys // Journal of Gravitational Physiolology.—2000.—7.—№ 1.—P. 157—159.