Вплив модельованої мікрогравітації на ростові процеси та фотосинтетичний апарат рослин Triticum aestivum L., інфікованих вірусом смугастої мозаїки пшениці

Міщенко, ЛТ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):066-070
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.066
Мова публікації: російська
Анотація: 
Вивчались ростові процеси і фотосинтетичний апарат різних здорових і вірусінфікованих сортів пшениці при вирощуванні в умовах змодельованих факторів мікрогравітації на універсальному кліностаті. Кліностат реалізує протягом вегетаційного періоду кілька схем переорієнтації рослин відносно вектора сили земного тяжіння. Висока специфічність вірусу смугастої мозаїки пшениці дозволяє рекомендувати сорт Апогей для вирощування в космічних оранжереях, оскільки інші ярі сорти Саратівська-29, Колективна-3 не виколошувались. Фотосинтетичний апарат суперкарликового сорту Апогей має високий адаптаційний потенціал і зможе виконувати свою основну функцію – життєзабезпечення і формування рослинами зерен.
Ключові слова: вірусінфіковані сорти, кліностат, мікрогравітація
References: 
1.  Кордюм Е. Л. Космічна біологія в Україні: концепція та експериментальні дані // Космічні дослідження в Україні 2000—2002. — Київ, 2002.—С 55—66.
2.  Левинских М. А. Онтогенез, репродукция и метаболизм высших растений в условиях космического полета: Авто-реф. дис... д-ра биол. наук. — М, 2002.—49 с.
3.  Меркис А. И. Сила тяжести в процессе роста растений. — М., 1990.—184 с.
4.  Kordyum E. L. Plant reproduction systems in microgravity: experimental data and hypotheses // Adv. Space Res.— 1998.—21, N 8/9.—P. 1111 — 1120.
5.  Kordym E. Gravisensitivity of Plant Cells // 23rd Annual Int. Gravitational Physiology Meeting. Abstracts. — Stockholm, Sweeden, 2002.—P. 174.
6.  Maffei M., et al. Plant in Space: Physiological and Biotech-nological Considerations // 23rd Annual Int. Gravitational Physiology Meeting. Abstracts. — Stockholm, Sweden, 2002.— P. 119.
7.  Shen-Miller J., Hinchman R., Gordon S.A. Thresholds for Georesponse to Acceleration in Gravity-Compensated Avena Seedlings // Plant Physiol.—1968.—43, N 13.—P. 338—344.
8.  von Wettstein D. Chlorophyll-letale und der submikroskopishe Formwechsel der Plastiden // Exp. Cell Res.—1957.—12, N 3.—P. 497—506.

9.  Wardlow I. F. Transloccation and source-sink relationship // The Biology of Crop Productivity. — New York: Acad. Press, 1980.—P. 297—339.