Деякі проблеми дослідження процесів спрямованого затвердіння в умовах мікрогравітації (створення установки МОРФОС)

Шпак, АП, Федоров, ОП, Берсудський, ЄЙ, Живолуб, ЄЛ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):019-027
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.019
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розроблено макет установки МОРФОС, призначений для наземного відпрацювання експериментів в галузі вивчення структури затвердіння при спрямованій кристалізації прозорих об'єктів. Проведена робота є етапом підготовки комплексного космічного експерименту, який дозволить виявити принципові особливості формування структури при спрямованій кристалізації в космічних умовах. Особливістю розробленого підходу є можливість досліджень монокристалів, вирощуваних в різних кристалографічних напрямках. Вважається, що зіставлення політних і наземних даних, а також їхнє зіставлення з експериментом в квазідвовимірному препараті дозволить визначити основні фізичні механізми впливу гравітаційної конвекції на структуроутворення кристалічних матеріалів, а також виробити рекомендації щодо методів впливу на цей процес в космічних умовах.
Ключові слова: гравітаційна конвекція, кристалічні матеріали, структуроутворення
References: 
1.  Абрамов О. В. Кристаллизация металлов в ультразвуковом поле. — М.: Металлургия, 1972.—256 с.
2.  Billia В., Trivedi R. // Handbook of Crystal Growth 1, P. В.
3.  Buhler L., Davis S. H. // J. Cryst. Growth.—1998.—186.— P. 629—647.
4.  Coriell S. R., Hurle D. T. J., Sekerka R. F. // J. Cryst. Growth.—1964.—167.—P. 1.
5.  Dussert C, Rasigni G., Rasigni M., Palmari J. Minimal spanning tree: A new approach for studying order and disorder // Phys. Rev. В.—1986.—34, N 5.—P. 3528—3531.
6.  Fedorov O. P., Zhivolub E. L. Structure of metal single crystals grown in various crystallographic directions from melt // Crystallography Reports.—1998.—43, N 5.—P. 877—883.
7.  Flemings M. Solidification Processing. — N. Y., 1974.
8.  Hunt J. D., Lu S. // Metall. Mater. Trans.—1996.—27A.— P. 611.
9.  Kauerauf В., Zimmerman G., Murmann L., Rex S. Planar to cellular transition in the system succinonitrile-acetone during directional solidification of a bulk sample // J. Cryst. Growth.—1998.—193.—P. 701—711.
10.  Kauerauf В., Zimmerman G., Rex S., et al. Directional cellular growth of succinonitrile-0.075 wt % acetone bulk samples. Part 2: Analysis of cellular pattern // J. Cryst. Growth.—2001.— 223.—P. 277—284.
11.  Kauerauf В., Zimmerman G., Rex S., et al. Directional cellular growth of succinonitrile-0.075wt % acetone bulk samples. Part 2: Results of space experiments // J. Cryst. Growth.—2001.— 223.—P. 265—276.
12.  Mullins W. W., Sekerka R. F. // J. Appl. Phys.—1964.—33.— P. 444.
13.  Noel N., Jamgotchian H., Billia B. In situ and real-time observation of the formation and dynamics of a cellular interface in a succinonitrile-0.5 wt % acetone alloy directionally solidified in a cylinder // J. Cryst. Growth.—1997.—181.— P. 117—132.
14.  Noel N., Jamgotchian H., Billia B. Influence of grain boun­daries and natural convection on microstructure formation in cellular directional solidification of dilute succinonitrile alloys in a cylinder // J. Cryst. Growth.—1998.—187.—P. 516—526.

15.  Young G. W., Davis S. H., Bratkus K. // J. Cryst. Growth.— 1987.—83.—P. 560.