Отримання досконалих матеріалів в космосі

Патон, БЄ, Асніс, ЮА, Заболотін, СП, Баранський, ПІ, Бабич, ВМ, Бондаренко, ВП, Юрчук, МО
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):015-018
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.015
Мова публікації: російська
Анотація: 
Наводяться матеріали з технологічних експериментів, направлених на отримання досконалих напівпровідникових та композиційних матеріалів в умовах мікрогравітації методом електронно-променевої безтигельної зонної плавки, в тому числі і в надглибокому вакуумі.
Ключові слова: безтигельна зонна плавка, композиційні матеріали, мікрогравітація