Наземно-космічний активний акустичний експеримент «Геофон»

Калита, БІ, 1Мезенцев, ВП, Сорока, СО
1Львівський центр Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Львів
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):102-106
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.102
Мова публікації: російська
Анотація: 
Розглядається можливість проведення наземно-космічного експерименту для виявлення змін в іоносферній плазмі та електромагнітних сигналах при акустичних збуреннях на поверхні Землі. Дано обгрунтування доцільності досліджень реакції іоносфери на керовану акустичну дію. Описано основні задачі та можливі експерименти. Пропонується проведення експериментів в регіонах з різною сейсмічною активністю, що може дати інформацію про підготовку землетрусу.
Ключові слова: іоносферна плазма, акустичні збурення, електромагнітні сигнали
References: 
1.  Кошовий В. В., Сорока С. О. Акустичне збурення іоно­сферної плазми наземним випромінювачем // Космічна наука і технологія.—1998.—4, № 5-6.—С. 3— 17.
2.  Kalita В. І., Mezensev V. P., Soroka S. A. Electromagnetic responses during acoustic disturbance in atmosphere // III International Workshop on Magnetic, Electric and Elektro-Magnetic Methods in Seismology and Volcanology (MEEMSV-2002, Moscow, 2002).