Ультрафіолетовий спектрометр-поляриметр для планетного моніторингу на борту МКС

Відьмаченко, АП, Іванов, ЮС, Мороженко, ОВ, Сосонкін, МГ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):045-050
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.045
Мова публікації: російська
Анотація: 
Формулюються основні вимоги до оптичної схеми спектрометра-поляриметра для планетних досліджень, призначеного для оснащення телескопа, розгортання якого ІКД РАН планує на борту Міжнародної космічної станції. Виходячи з поставлених завдань, розглянуті варіанти технічних рішень визначальних вузлів спектрометра-поляриметра. Запропоновано схему наведення телескопа на об'єкт і утримання об'єкта на діафрагмі кожного з приладів, що входять до комплекта наукової апаратури телескопа.
Ключові слова: спектрометр-поляриметр, схема наведення телескопа, утримання об'єкта на діафрагмі
References: 
1. Гершберг Р. Е., Ефимов Ю. С, Иванов Ю. С. Высокоэф­фективный УФ-спектрополяриметр // Ультрафиолетовая Вселенная. — М.: ГЕОС, 2001.—С. 47—55.
2.  Кучеров В. А. Ахроматический фазосдвигатель для вакуум­ного ультрафиолета // Кинематика и физика небес, тел.— 1996.—12, № 1.—С. 52—58.

3.  Kucherov V. A., Ivanov Yu. S., Efimov Yu. S., et al. Ultraviolet low-resolution spectropolarimeter for the space mission Spectrum-UV // Space Science and Technology. Suppl.— 1997.—3, N 5/6.—P. 3—27.