Розробка наукової апаратури і антифрикційних матеріалів нового покоління для проведення космічного експерименту «Матеріал-Тертя»

Гамуля, ГД, Скороход, ВВ, Солнцев, ВП, Сурду, ММ, Фролов, ГО
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):028-034
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.028
Мова публікації: російська
Анотація: 
Космічний експеримент «Дослідження перспективних для космічної техніки матеріалів на тертя і знос у відкритому космічному просторі і наземних лабораторіях» (шифр КЕ «Матеріал-тертя») прийнято до реалізації у першій п'ятірці на етапі розгортання російського сегменту Міжнародної космічної станції. Зараз у підготовці цього експерименту заплановано участь ряду російських, українських і білоруських організацій. Представлено стан робіт, які проводяться організаціями України з підготовки наукової апаратури для космічного експерименту «Матеріал-тертя» і розробки однієї з основних груп матеріалів, призначених для досліджень в цьому експерименті, – антифрикційних матеріалів з елементами самоорганізації.
Ключові слова: антифрикційні матеріали, наукова апаратура, самоорганізація
References: 
1.  Поверхностная прочность материалов при трении / Под ред. Б. И. Костецкого. — Киев: Техніка, 1976.—296 с.
2.  Скороход В. В., Фролов Г. А. Наземные исследования материалов и конструкций для ракетно-космической техни­ки // Космічні дослідження в Україні, 2000—2002. — Киев: НКАУ, 2002.—С. 77—83.
3.  Сурду М. Н., Фролов Г. А., Камелин А. Б. Некоторые аспекты применения импедансометрии в экспресс-измере­ниях влияния факторов космического пространства на свойства материалов // Сб. трудов конференции «Сучасні технології в аерокосмічному комплексі».—Житомир: ЖІТІ 4-6 вересня 2001. — С. 25—29.
4.  Фролов Г. А., Скороход В. В. Задачи некоторых материаловедческих экспериментов на РС МКС // Сб. трудов Первой украинской конференции по перспективным кос­мическим исследованиям. — Киев: НКАУ, ИКИ НАНУ-НКАУ, 8—10 октября 2001.—С. 31—35.
5.  Gamulia G. D., Ostrovska О. L., Yukhno Т. P. Study of the adequacy of the friction and wear data obtained for antifriction and wear-resistant materials directly in space at orbital stations and in laboratory conditions // Космічна наука і техноло­гія.—2000.—6, № 4.—С. 44.
6.  Skorokhod V. V., Solntsev V. P., Solntseva T. A. Physico-chemical fundamentals of creating materials with elements of self-organization // Proceedings of Inter, conf. Science for Materials in the Frontier of Centuries: Advantages and Challen­ges, 4-8 November 2002, Kiev, Ukraine. — P. 60—61.

7.  Trefilov V. I., Frolov G. A., Surdu M. N., et al. Degradation of materials and constructions under the influence of outer space factors // Космічна наука і технологія.—2000.—6, № 4.— С. 30—32.