Програма російсько-українських досліджень теплообміну і гідродинаміки в рідкому гелії на Міжнародній космічній станції

Бондаренко, СІ, Гаврилов, РВ, Єременко, ВВ, Русанов, КВ, Щербакова, НС, Дергунов, ІМ, Крюков, АП, Корольов, ПВ, Селянинова, ЮЮ, Жуков, ВМ, Харитонов, ВС, Куценко, КВ, Дєєв, ВІ, 1Шувалов, ВА
1Інститут технічної механіки Нацiональної академії наук України i Державного космічного агентства України, Дніпропетровськ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(5-6):035-038
https://doi.org/10.15407/knit2002.05.035
Мова публікації: російська
Анотація: 
Представлено програми спільних українських і російських експериментів з використанням проектованої в Україні кріогенної політної установки (КПУ) для міжнародної космічної станції МКС. Установка дає можливість створити контрольований рівень мікрогравітації в діапазоні (0.01–0.0001 )g за рахунок обертання кріостата і візуалізувати процеси у рідкому гелії. Першочергові експерименти стосуються досліджень різних аспектів кипіння рідкого гелію. Для реалізації кожного з цих експериментів буде використовуватися той самий гелієвий кріостат, блок керування, розташований усередині МКС, і різні експериментальні комірки з нагрівачами і давачами температури. Об'єднання п'яти експериментів в одну програму дає значну економію фінансових засобів і часу. Широкий спектр можливих перспективних досліджень є передумовою розвитку КПУ як унікальної кріогенної космічної лабораторії.
Ключові слова: кріостат, мікрогравітація, рідкий гелій
References: 
1.  Bondarenko S., Rusanov K., Shcherbakova N. // J. Low Temp. Phys.—2000.—119.—P. 203.

2.  Bondarenko S., Rusanov K., Shcherbakova N. // Proceedings of the 5th Chino-Russian-Ukrainian Symposium on Space Science and Technology, June 6-9, 2000, Kharbin, People Republic of China.—2000.—2.—P. 594.