Дослідження часових характеристик розпаду ядер-хронометрів з метою уточнення віку астрофізичних об'єктів

Дорошко, НЛ, Долинська, МЕ, Ольховський, ВС, Майданюк, СП
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement2):266-273
https://doi.org/10.15407/knit2002.02s.266
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Запропоновано новий алгоритм для визначення характеристичних функцій розподілу по енергії, ймовірностей розпаду, інтенсивностей розпаду і терміну життя збуджених станів. Дано квантово-механічне обгрунтування необхідності перегляду тимчасових характеристик ядер-хронометрів. Проведено розрахунки для конкретних випадків розпаду збуджених ядер 238U, 232Th, 235U при кімнатних і при зоряних температурах з урахуванням і без урахування ефекту Доплера.
References: 
1. Olkhovsky V. S., Grantsev V. I. Prepr. National Academy of Sciences of Ukraine. Institute for Nuclear Research; KINR-98-1, 8 p. (Kyiv, 1998).
2. Krylov N. S., Fock V. A. In: ZhJeTF, 17 (2), 93–107 (1947) [in Russian].
3. Olkhovsky V. S. In: . Izv. AN SSSR. Ser. fiz., 49 (5), 938–944 (1985) [in Russian].
4. Thieberger P., Moragues J. A., Sunyar A. W. In: Phys. Rev., 171 (2), 425–435 (1968).