Вплив незбереження магнітного моменту швидких протонів на їх утримання в геомагнітної пастці

1Черемних, ОК, Голобородько, ВЯ, Рєзнік, СН
1Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України, Київ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement2):076-081
https://doi.org/10.15407/knit2002.02s.076
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Вивчається можливість чисельного опису поведінки високоенергетичних протонів в магнітосфері Землі в областях динамічної нестійкості їх руху у фазовому просторі. Представлені результати порівняння різних методів чисельного розрахунку руху протонів в цих областях і запропонований підхід для усередненого опису їх поведінки.
References: 
1. Chirikov B. V. In: Physics Reports, 52 (5), 263 (1979).
2. Il'in V. D., Il'ina A. N. In: Fizika Plazmy, 4, 521 (1978) [in Russian].
3. Il'in V. D., Il'ina A. N. In: Fizika Plazmy, 8, 148 (1982) [in Russian].
4. Hindmarsh A. C. ODEPACK, a systematized collection of ODE solvers. In: Stepleman R. S., et al. (eds.) Scientific Computing, 55-64 (North-Holland, Amsterdam, 1983).
5. Schlier Ch., Seiter A. In: Comp. Phys. Comm., 130, 176 (2000).

6. Channell P.J., Scovel C. In: Nonlinearity, 3, 231 (1990).