Зіставлення даних харківського радара некогерентного розсіяння з міжнародною довідковою моделлю іоносфери IRI-2001

Дзюбанов, ДА, Лисенко, ВМ, Таран, ВІ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement2):110-119
https://doi.org/10.15407/knit2002.02s.110
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Порівнюються отримані в Харкові дані про електронну концентрацію і температури заряджених частинок з новою редакцією міжнародної довідкової моделі іоносфери IRI-2001. Показаний приклад застосування моделі IRI для обчислення похибки визначення параметрів іоносферної плазми при вимірюваннях методом некогерентного розсіяння.
References: 
1. Bilitza D. International Reference Ionosphere 2000. Radio Science, 36 (2), 261-275 (2001).
2. Swartz W. E., and Farley D. T. A theory of incoherent scattering of radio waves by a plasma. 5. The use of the Nyquist theorem in general quasi – equilibrium situations. J. Geophys. Res., 84, 1930-1932 (1979).
3. Lysenko V. N. Dynamic distortions of the incoherent scatter signal. In: Ionosphere. The republican interdepartmental scientific and technical collection, Is. 1, 102-110 (1991) [in Russian].
4. Holt J. M., Rhoda D. A., Tetenbaum D., van Eyken A.P. Optimal analysis of incoherent scatter radar data. Radio Science, 27 (3), 435 – 447 (1992).
5. Lysenko V. N. Measurement of the ionosphere parameters by means of correlation processing of the incoherent scatter signal. Radiophysics and electronics, 7 (1), 82–88 (Institute of Radio Physics and Electronics, NAS of Ukraine, Kharkov, 2002) [in Russian].