Доплерівське радіозондування іоносфери як засіб моніторингу стану космічної погоди

Костров, ЛС, Розуменко, ВТ, Тирнов, ОФ, Чорногор, ЛФ
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement2):144-151
https://doi.org/10.15407/knit2002.02s.144
Мова публікації: Російська
Анотація: 
За допомогою доплерівського радару (2.8–3.5 МГц) в 1995–2002 рр. виконані спостереження за процесами в середній іоносфері (100–300 км), викликаними варіаціями стану космічної погоди. Встановлено, що варіації доплерівських спектрів (ДС) відрізняються великою різноманітністю. Дана класифікація видів ДС і варіацій середньої частоти спектра. Оцінені частоти появи цих видів. Описано характерні добові та сезонні варіації ДС. Наведено оціночні співвідношення, що зв'язують параметри ДС з параметрами іоносфери. За даними спостережень отримані оцінки параметрів середовища.
References: 
1. Davies K. Ionospheric Radio, XX, 580 p. (Peter Peregrinus Ltd., London, 1990).
2. Chernogor L. F., Garmash K. P., Kostrov L. S., et al. Perturbations in the ionosphere following U. S. powerful space vehicle launching. Radio Physics and Radio Astronomy3 (2), 181–190 (1998).
3. Garmash K. P., Kostrov L. S., Rozumenko V. T., et al. Global ionospheric disturbances caused by a rocket launch against a background of a magnetic storm. Geomagnetizm i Aeronomiia39 (1), 72 - 78 (1999) [in Russian].
4. Garmash K. P., Rozumenko V. T., Tyrnov O. F., et al. Radiophysical Studies of the Processes in the Near-Earth Plasma Disturbed by High-Energy Sources. Pt. I; Pt. II. Zarubezhnaya radioelektronika. Uspekhi sovremennoi radioelektroniki, No. 7, 3 – 15; No. 8, 3 - 19 (1999) [in Russian].
5. Chernogor L. F., Kostrov L. S., Rozumenko V. T. HF Doppler probing the disturbances originating in the ionosphere from natural and anthropogenic sources. VIIth International Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory: Proceedings, vol. 2, 652–654 (Kharkov, Ukraine, 2000).

6. Kostrov L. S., Rozumenko V. T., Chernogor L. F. HF Doppler Radar Observations of the Bottomside Ionosphere Perturbed by Natural DisturbancesRadio Physics and Radio Astronomy, (3), 209–226 (1999) [in Russian].