Обробка сигналу некогерентного розсіяння при обчисленні параметрів іоносферної плазми

Пуляєв, ВА
Косм. наука технол. 2002, 8 ;(Supplement2):173-179
https://doi.org/10.15407/knit2002.02s.173
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Описані алгоритми обробки іоносферних даних, отриманих в методі некогерентного розсіювання радіохвиль за допомогою харківського радара. Проаналізована процедура отримання та аналізу геофізичних параметрів з позицій теорії статистичних рішень. У світлі цього для вирішення проблеми підвищення точності і надійності показників при розрахунку параметрів іоносферної плазми розглядаються деякі аспекти розвитку методик їх статистичного оцінювання. Запропоновані обчислювальні процедури статистичного аналізу, що дозволяють розрахувати як температуру іоносферної плазми, так і її іонний склад, в тому числі і на висотах при дуже низьких, до декількох процентів, відносинах сигнал/шум.
References: 
1. Taran V. I. Ionosphere research by incoherent scatter radars in Kharkiv. Bulletin of the Kharkiv State Polytechnic University, Is. 31, 3–9 (1999) [in Russian].
2. Pulyaev V. A. Computational methods for processing the correlation functions of the incoherent scattering signal. Vestn. KhGPU: Sb. nauch. tr., Is. 103, 94–96 (KhGPU, Kharkov, 2000) [in Russian].
3. Vatutin V. A., Televinova T. M., and Chistyakov V. P. Probabilistic Methods in Physical Research, 207 p. (Nauka, Moscow, 1985) [in Russian].

4. Puliaiev V. A. The algorithm analyzes the residual functions in the process of calculation of ionospheric parameters for the ACF incoherent scatter signal. Vestnik NTU HPI: Sb. nauch. tr., Is. 4, 216-218 (2001) [in Russian].