Використання та юнометричний контроль якості препаратів на основі полівінілпіролідону

Чміленко, ФО, Коробова, ІВ, Мікуленко, ОВ, Чміленко, ТС, Харун, МВ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):030-033
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.030
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Розглянуто використання полівінілпіролідону як компонента лікарських препаратів для пролонгації дії біологічно активних речовин та дезінтоксикації організму, що працює в екстремальних умовах. Запропоновано іонометричний метод контролю вмісту полімеру в лікарських формах дезінтоксикаційного типу.
References: 
1.  Кирш Ю. А., Зажирей В. Д. Особенности физиологического действия поливинилпирролидона и его композиций с лекарственными веществами // Синтетические полимеры медицинского назначения, — Ташкент: Медицина, 1984.—С. 154—162.
2.   Платэ  Н.   А.,   Васильев  А.   Е.   Физиологически  активные полимеры. — М.: Химия, 1986.—296 с.
3.   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. — Ташкент: Фан, 1990.—231 с.
4.  Сидельковская Ф. А. Химия винилпирролидона и его полимеров. — М.: Наука, 1970.—110 с.
5.  Справочник по кровезаменителям и препаратам крови / Под. ред. А. И. Бурназяна. — М.: Медицина, 1969.—148 с.

6.  Чмиленко Ф. А., Коробова И.В., Даниленко Л. Н. Ионометрическое определение полимерного ПАВ с использованием неорганического или органического анионов как противоиона электродно-активного вещества //  Журн.аналит. химии,—2000.—55, № 11.—С. 1179—1183.