Дослідження напружено-деформованого стану системи «корпус-наповнювач» при локальному зовнішньому впливі

Сатокін, ВВ, Тонконоженко, АМ, Харченко, ВН
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):112-115
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.112
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Подано результати досліджень напружено-дефорованого стану системи «корпус – наповнювач» при локальній зовнішній дії. Дослідження провалились шляхом математичного моделювання системи «корпус – наповнювач» для наповнювача циліндричного типу-, міцно з'єдпаного з корпусом, з урахуванням реологічних властивостей матеріалу наповнювача.
References: 
1.   Ильюшин А. А. Победря Б. Е. Основы математической теории термовязко-упругости. — М.: Машиностроение, 1985.
2.  Сатокин В. В., Харченко В. Н., Тонконоженко А. М., Гамаза Э. А. Разработка компьютерной программы проектного анализа прочности системы «корпус — наполнитель» двигателей твердого топлива космических носителей // Космічна наука і технологія. Додаток.—2002.—8, № 1.—С. 49—51.

3. Фахрутдинов И. X. Ракетные двигатели твердого топлива. — М.: Наука, 1970.