Перерозподіл легуючих елементів при рідиннофазному спіканні порошкової нержавіючої сталі

Міронєнко, ПО, Щєглова, ЛЛ
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):169-173
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.169
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Вивчено перерозподіл легуючих елементів при рідиннофазовому спіканні порошкової нержавіючої сталі. Установлено закономірності зміни структури матеріалів на її основі, зв'язані з перерозподілом, їхній вплив на фізико-механічні властивості матеріалів.
References: 
1.  Закастельская О. А., Тихомирова О. И. Особенности формирования фаз при контакте жидких сплавов галлия и индия с медью // Адгезия расплавов и пайка материалов. — Киев: Наукова думка, 1984.—№ 12.—С. 46—48.
2.  Савицкий А. П. Жидкофазное спекание систем с взаимодействующими компонентами. — Новосибирск: Наука, 1991.—184 с.

3.  Пинес Б. Я., Гегузин Я. Е. Самодиффузия и гетеродиффузия в неоднородных пористых телах // Журн. техн. физики.—1953.—23, № 9.—С. 1559—1572.