Про розробку нових технологій на основі уявлень про вплив потоку енергії на формування анізотропної щільності конструкційних матеріалів

Домрачева, ВА, Ладіков, ВА
Косм. наука технол. 2003, 9 ;(Supplement1):054-057
https://doi.org/10.15407/knit2003.01s.054
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Встановлено зв'язок між густиною потоку енергії та густиною речовини в системі, а також визначено характер цієї залежності. Представлену залежність можна використовувати при розробці нових матеріалів і технологій.
References: 
1.   Говертон   М.   Т.   Термодинамика   для   инженеров.   —   М.: Металлургия, 1966.
2.  Коленко Е. А. Термоэлектрические охлаждающие приборы.— М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1963.
3.  Политехнический словарь / Под ред. А. Ю. Ишлинский. — М.: Сов. энциклопедия, 1980.
4.  Прямое преобразование энергии / Под ред. С. В. Тимашева, Е. Н. Янтовского. — М.: Мир, 1969.

5.  Савельев И. В. Курс общей физики — М: Наука, 1987.—Т. 1.