Оцінки помилок програмного наведення наземних антен супутникового зв'язку

Ларін, ВА, Лабуткіна, ТВ, Попова, НВ, Ферін, ОВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):055-058
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.055
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Запропоновано методику оцінки похибок прогнозу напряму антен наземних станцій на супутники системи зв'язку. Вихідними даними для розрахунку оцінок є значення параметрів кеплерових орбіт космічних апаратів і територія можливого розміщення пунктів зв'язку. Методика призначена для початкових етапів проектування супутникових систем зв'язку.
References: 
1. Белянский П. В., Сергеев Б. Г. Управление наземными антеннами и радиотелескопами. — М.: Сов. радио, 1980.
2. Ларин В. О., Лабуткина Т. В., Попова Н. В. Ошибки программного наведения на спутники системы связи // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій: Зб. праць.— 2002.— 6.— С. 62—68.

3. Спутниковая связь и вещание. Справочник / Под ред. Л. Я. Кантора. — М.: Радио и связь, 1988.—149 с.