Про можливість дистанційного mac-спектрометричного аналізу поверхні космічних об'єктів

Опачко, ІІ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):039-040
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.039
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Створено макет на базі модифікованого лазерного мас-спектрометричного комплексу. Проведено лабораторні модельні експерименти з базовою відстанню L = 5м, які показали коректність чисельних оцінок та працездатність системи до відстаней L = 100 м.
References: 
1. Опачко І. І. Особливості інтегральної емісії компонентів лазерної плазми // Вісник Ужгородського ун-ту.—2000.— 6.—С. 46—50.
2.   Опачко І. I., Шимон Л. Л.,Хом'як Б. Я. Динаміка іонної емісії при резонансному і нерезонансному поглинанні лазерного випромінювання плазмою на поверхні твердого тіла // Журн. фіз. досліджень.—1996.—1.—№ 1.—С 46—51.

3. Часово-пролітний мас-спектрометр // Опис до патенту України. Заявка № 2000031618 від 22.03.2000.