Електродугові засоби вакуумування

Руденко, СІ, Шелухін, ВВ, Єфімчук, БП
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):019-022
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.019
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Викладено деякі результати пошукових розрахунково-аналітичних та дослідно-експериментальньїх робіт зі створення на основі іонно-плазмової сублімації геттеру високоефективних засобів безмасляного вакуумування камер великих об'ємів різноманітного технологічного призначення.
References: 
1. Саксаганский Г. Л. Источники возобновляемых геттерных пленок. — М.: ЦНИТИхимнефтемаш, 1988.—38 с.
2. Саблев Л. П., Шулаев В. М., Андреев А. А. Сорбционные высоковакуумные электродуговые насосы большой производительности для технологического обоудования// Тр. научно-практического симп. «Оборудование и технологии термической обработки металлов и сплавов в машиностроении». — Харьков, 2000.—С. 16—21.

3. Шелухин В. В., Рябинина И. В., Руденко С. И. и др. Электродуговой испаритель металлов // Патент Украины.