Оцінка витрат палива на підтримання середньої висоти орбіти космічного апарата

Бахтінов, ОМ, Авдєєв, ВВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):063-064
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.063
Мова публікації: Українська
Анотація: 
Приводяться наближені формули кількості корекцій за період експлуатації та витрат палива на компенсацію аеродинамічного опору руху супутників на низьких орбітах.
References: 
1. Авдеев В. В. Низькоорбітальні групи космічних апаратів. — Дніпропетровськ: ДНУ, 1997.—92 с.
2. Атмосфера Земли верхняя. Модель плотности для баллистического обеспечения полетов искусственных спутников Земли. — М.: Из-во стандартов, 1985.—168 с.
3. Охоцимский Д. Е., Сихарулидзе Ю Г. Основы механики космического полета. — М.: Наука, 1990.—448 с.

4. Эльясберг П. Е. Введение в теорию искусственных спутников Земли. — М.: Наука, 1965.—540 с.