Експериментальне дослідження енергетичних характеристик сонячних елементів різних типів при природному освітленні

Накашідзе, ЛВ, Дєгтярьова, НВ, Зарівняк, ГІ, Мітрохов, СА
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):016-018
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.016
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглядається один із способів зменшення вартості одиниці потужності електроенергії, генерованої фотоелектричними установками – конструктивне компонування таких установок після вибору певного типу сонячних елементів. Приведено експериментальні дані та проведено їхній аналіз з точки зору енергетичних параметрів і економічної доцільності.
References: 
1.  Андреев В. М., Грилихес В. А., Румянцев В. Д. Фотоэлектрическое преобразование концентрированного солнечного излучения. — Л.: Наука, 1989.—310 с.
2.  Климат Украины / Под ред. Г. Ф. Приходько и др. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967.— 414 с.
3.   Колтун М. М., Коробова Т. В., Оршанский И. С. Влияние углового распределения излучения на точность определения электрических параметров солнечных элементов // Гелиотехника.—1990.—№ 3.—С. 44—48.
4.  Bares J. R., Fang P. H. Results of solar cell performance on lunar base derived from Appollo missions // Sol. Energy Mater. And Sol. Cells.—1992.—26, N 1-2.—P. 79—84.

5.  Costa H. S., Ragot Ph., Desmettre D. Evaluation of amorphons silicon module outdoor performances // Sol. Energy Mater. And Sol. cells.—1992.—27, N 1.—P. 59—68.