Електромагнітні методи корекції функціонального стану екіпажів космічних апаратів

Алпатова, ІА, Вітушкін, АА, Соколовський, ІІ, Філіпова, АЮ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):104-108
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.104
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Розглянуто генератор аксіальних, радіальних і тангенціальних магнітних полів для впливу на біологічні об'єкти, який дозволяє здійснювати корекцію функціонального стану екіпажів космічних апаратів.
References: 
1.  Готовский Ю. В., Перов Ю. Ф. Особенности биологического действия физических факторов малых и сверхмалых интенсивностей и доз. — М.: Имедис, 2000.— 192 с.
2.  Руденко А. И., Соколовский С. И., Филиппов Ю. А. Вихревые магнитные поля в медицине и биологии // Вестник новых медицинских технологий.— 2000.— 7, № 1.—С. 46— 57.
3.  Руденко А. І., Соколовський І. І., Філіппов Ю. О. Магнітотерапевтичний апарат // Патент на винахід № 29009 А — МПК 6A61N2/02. — Заяв. 02.12.97. — 1999.-Бюл. № 8.
4. Руденко А. I., Соколовський І. І., Філіпов Ю. О. Пристрій для генерування магнітних полів // Патент на винахід № 33203 А — МПК 6A61N2/08. — Заяв. 15.11.99. — 2001. - Бюл. № 1.
5.  Андронов А. А., Витт А. А., Хайкин С. Э. Теория колебаний.— М.: Наука, 1981.—С. 137—143.
6.  Лувсан Гаваа. Очерки методов восточной рефлексотерапии. — 2-е изд. — Киев: Здоровье, 1986.—431 с.

7.  Винер Н. Кибернетика или управление и связь в животном и машине: 2-е изд. Пер. с англ. — М.: Сов. радио, 1968.—326 с.