Забезпечення міцністних характеристик при пластичному формоутворенні сферичних оболонок днищ

Убизький, ММ, Туров, ВА, Оловаренко, ЮВ
Косм. наука технол. 2004, 10 ;(Supplement1):087-090
https://doi.org/10.15407/knit2004.01s.087
Мова публікації: Російська
Анотація: 
Приведено математичну модель для прогнозування потоншання при витягуванні сферичних днищ у залежності від діаметра плоскої вихідної заготовки.
References: 
1.   Мошнин  Е. Н.  Технология  штамповки  крупногабаритных деталей — М.: Машиностроение, 1979. — 239 с.
2.  Мельников Э. Л. Холодная штамповка днищ. — М.: Машиностроение, 1986.—190 с.
3.   Попов Е.  А.  Основы теории листовой  штамповки—  М.: Машиностроение, 1968.—281 с.

4. Романовский В. П. Справочник по холодной штамповке. — Л.: Машиностроение, 1979.—190 с.