Космічні матеріали та технології

Ковзні рангові перетворення аерокосмічних зображень з класифікацією елементів за характеристиками об’єктів

Структури даних для високопродуктивних систем обробки космічної інформації

Ефективні алгоритми обробки космічних зображень та їх реалізація на клітинних нейромережах

Обробка дискретних космічних зображень в розширеному пороговому базисі

Газоструйних імітатор СУФ-і УМР-випромінювання Сонця і вплив його випромінювання на матеріали

Механізм проходження акустичної хвилі через плоскопаралельні елементи конструкції носіїв

Аналіз фізичних моделей впливу ілюмінатора кріогенної експериментальної камери на деформацію хвильового фронту

Деякі особливості формування срібних покриттів в різних гравітаційних умовах

Дослідження фрагментів магніторідинного гермовіброзахисту великогабаритних конструкцій

Сторінки