Космічні матеріали та технології

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ РДТП НА ОСНОВІ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Математичне моделювання теплових і гідродинамічних процесів при електронно-променевого бестигельного зонного плавлення монокристалла кремнію в умовах мікрогравітації

Програма російсько-українських досліджень теплообміну і гідродинаміки в рідкому гелії на Міжнародній космічній станції

Розробка наукової апаратури і антифрикційних матеріалів нового покоління для проведення космічного експерименту «Матеріал-Тертя»

Деякі проблеми дослідження процесів спрямованого затвердіння в умовах мікрогравітації (створення установки МОРФОС)

Мікрогравітація і надвисокий вакуум – специфічні компоненти технологічного середовища і нові можливості напівпровідникової технології

Про вплив розробок у галузі еластомерів для об’єктів ракетно-космічної техніки на розвиток економіки і суспільства

Методи проектування виробів із полімерних композиційних матеріалів

Сторінки