Космічні матеріали та технології

Контактний термічний опір капілярних структур теплових труб в теплообмінних системах космічних апаратів і геліоенергетиці

Високотемпературна легка теплоізоляція для теплозахисних конструкцій багаторазових космічних апаратів

Взаємодія надзвукових гетерогенних потоків з поверхнею твердого тіла

Механізм розпилення парафінового палива при застосуванні плазми поперечної дуги

Форма поверхні рідини і капілярні явища при зниженій силі тяжіння або в невагомості стосовно проблем космічного матеріалознавства (технології порошкової металургії: просочення, рідиннофазове спікання; зварювання, паяння )

Детектування космічних променів надвисоких енергій за допомогою штучного супутника Місяця

Забезпечення інформативності бурового робота при адаптивному управлінні технологічними процесами космічних експериментів

Про один підхід до підвищення роздільної здатності складноструктурованих зображень у космічних дослідженнях

Ковзні рангові перетворення аерокосмічних зображень з класифікацією елементів за характеристиками об’єктів

Структури даних для високопродуктивних систем обробки космічної інформації

Сторінки