Космічні матеріали та технології

Проблеми науково-методичного забезпечення розробки та експлуатації теплозахисних покриттів для теплонапружених елементів об'єктів ракетно-космічної техніки. II. Експериментальне моделювання аеродинамічного нагріву теплозахисних покриттів

Проблеми науково-методичного забезпечення розробки та експлуатації теплозахисних покриттів для теплонапружених елементів об'єктів ракетно-космічної техніки. I. Математичне моделювання процесів деструкції теплозахисних матеріалів

Нанотехнології — один із перспективних напрямків створення нових конструкційних еластомерних матеріалів

ОСОБЛИВОСТІ РОЗРАХУНКУ ТЕМПЕРАТУРНИХ ДЕФОРМАЦІЙ ОПТИЧНОГО КОРИСНОГО НАВАНТАЖЕННЯ ІЗ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ДЛЯ РДТП НА ОСНОВІ ЕЛАСТОМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ

Математичне моделювання теплових і гідродинамічних процесів при електронно-променевого бестигельного зонного плавлення монокристалла кремнію в умовах мікрогравітації

Програма російсько-українських досліджень теплообміну і гідродинаміки в рідкому гелії на Міжнародній космічній станції

Розробка наукової апаратури і антифрикційних матеріалів нового покоління для проведення космічного експерименту «Матеріал-Тертя»

Деякі проблеми дослідження процесів спрямованого затвердіння в умовах мікрогравітації (створення установки МОРФОС)

Сторінки