Космічні матеріали та технології

Обробка дискретних космічних зображень в розширеному пороговому базисі

Газоструйних імітатор СУФ-і УМР-випромінювання Сонця і вплив його випромінювання на матеріали

Механізм проходження акустичної хвилі через плоскопаралельні елементи конструкції носіїв

Аналіз фізичних моделей впливу ілюмінатора кріогенної експериментальної камери на деформацію хвильового фронту

Деякі особливості формування срібних покриттів в різних гравітаційних умовах

Дослідження фрагментів магніторідинного гермовіброзахисту великогабаритних конструкцій

З досвіду ІЕЗ ім. Є. О. Патона використання голографічної діагностики якості елементів зварних конструкцій, що експлуатуються в умовах космосу

Про критерії оцінки масових і вартісних характеристик космічних фотоперетворювачах

Комплексні дослідження фізико-механічних властивостей матеріалів світлопоглинаючих покриттів космічних апаратів проектів «Марс-96» і «Регата» під впливом факторів космічного простору

Експертна система розробки та оптимізації складу матеріалів для космічної техніки

Сторінки