Науки про життя в космосі

Вплив екзогенного мелатоніну на ліпідний та амінокислотний склад органічного матриксу кісткової тканини

Особливості регуляції клітинного циклу рослин в умовах зміненої гравітації

Оцінка біомодуляторних властивостей та нейротоксичності аналогу місячного ґрунту

Структурно-функціональні зміни у клітинах кісткової тканини в умовах космічного польоту

Дослідження впливу модельованої мікрогравітації на біліпідний шар цитоплазматичної мембрани рослинних клітин

Сторінки