Науки про життя в космосі

Використання деривативних вегетаційних індексів для оцінки вмісту хлорофілу в рослинності за даними вимірів з космосу

Високоградієнтні магнітні поля як спосіб моделювання впливу гравітації на рослини

ОЦІНКА ОКИСНЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ МОХУ POHLIA NUTANS (HEDW.) LINDB. ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГРАВІТАЦІЇ

Вплив дозованої гіпоксії на метаболізм кісткової тканини в умовах осьового розвантаження задніх кінцівок

Вплив кліностатування на вірус кучерявої карликовості картоплі in vitro і in vivo

Гравітропна реакція протонеми моху Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. та її модифікації світлом

Вплив гіпергравітаційного стресу на інтенсивність газообміну і виживання молодих і старих морських свинок

Тропічні епіфітні орхідеї – об'єкт досліджень космічної ботаніки та елемент дизайну кабіни космічних кораблів і орбітальних станцій

Гравічутлива протонема моху — модельний об'єкт космічної біології

Сторінки