Науки про життя в космосі

Трансформація рослинних клітин за допомогою Agrobacterium tumefaciens в умовах клиностатування

ГАМК і глутамат: екзоцитоз і Na + – залежне звільнення з нервових закінчень головного мозку в екстремальних умовах

Дозовані біофізичні впливи стабілізують маркери ремоделювання кісткової тканини при остеопенії розвантаження

Вплив клиностатування на стійкість пшениці до вірусної інфекції

Перспективи розвитку космічної біології та медицини у світі та в Україні

Чутливість ліпідних рафтів рослинних клітин до впливу модульованої мікрогравітації (кліностатування)

Вплив імітованої мікрогравітації на формування запасних полісахаридів міні-бульб картоплі

Дослідження впливу клиностатування на стан перевиваючих ліній клітин людини

Використання мікробної спільноти у попередньому сценарії вирощування Tagetes patula у місячній оранжереї

Сторінки