Науки про життя в космосі

Вплив кліностатування на вірус кучерявої карликовості картоплі in vitro і in vivo

Гравітропна реакція протонеми моху Pohlia nutans (Hedw.) Lindb. та її модифікації світлом

Вплив гіпергравітаційного стресу на інтенсивність газообміну і виживання молодих і старих морських свинок

Тропічні епіфітні орхідеї – об'єкт досліджень космічної ботаніки та елемент дизайну кабіни космічних кораблів і орбітальних станцій

Гравічутлива протонема моху — модельний об'єкт космічної біології

Вплив гіпергравітаційного стресу на інтенсивность газообміну, біосинтезу РНК і білка, терморегуляцію і виживання у тварин різних видів

Використання трансгенних рослин Arabidopsis thaliana-GFP-ABD2 в експериментах з вивчення цитоскелету в умовах модельованої мікрогравітації

Сторінки