Науки про життя в космосі

Новий метод дистанційного оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності і його програмно-апаратна реалізація

Аденовіруси як модель у дослідженнях впливу факторів космічного польоту

Тромбоцити як потенційний периферичний маркер для аналізу функціонування високоаффінних Na + -залежних транспортерів глутамату в нервових закінченнях головного мозку

Активація пероксидного окислення ліпідів як один з механізмів перебудов в функціонуванні клітин і тканин рослин в умовах мікрогравітації

Активність інтерферон-залежної 2' ,5' -олігоаденілат-синтетази в лімфоїдних клітинах щурів в умовах трансформованого середовища

Вплив імітованої мікрогравітації на структуру амілопластів, склад та характеристики крохмалю міні-бульб картоплі

Вплив реальної і модельованої мікрогравітації на генну експресію білків теплового шоку

Вплив умов повільного клиностатування на експресію низькомолекулярних білків теплового шоку Pisum sativum L.

Вплив кліностатування на зростання кореневих волосків проростків Beta vulgaris L.

Вплив зміненої гравітації на проліферативну систему дводобових проростків гороху

Сторінки