Науки про життя в космосі

Актуальні питання використання води в космічних експедиціях середньої тривалості

Створення вуглецевовмісного аналогу марсіанського пилу та оцінка його впливу на транспорт нейромедіаторів нервовими терміналями головного мозку щурів

Космічний експеримент «Біосорбент»: створення установки «Микроколонка» і організація проведення експериментів по біоспецифічній сорбції в умовах невагомості на борту РС МКС

Бактерійний консорціум послаблює дію гамма-радіації низької дози в листкових бруньках каланхое

Концепція вирощування першої генерації рослин у місячних оранжереях

Використання деривативних вегетаційних індексів для оцінки вмісту хлорофілу в рослинності за даними вимірів з космосу

Високоградієнтні магнітні поля як спосіб моделювання впливу гравітації на рослини

ОЦІНКА ОКИСНЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ МОХУ POHLIA NUTANS (HEDW.) LINDB. ЗАЛЕЖНО ВІД ВПЛИВУ ГРАВІТАЦІЇ

Вплив дозованої гіпоксії на метаболізм кісткової тканини в умовах осьового розвантаження задніх кінцівок

Сторінки