Науки про життя в космосі

Участь кальцію у гравітропізмі протонеми моху Pohlia nutans (He dw.) Lindb.

Проблеми, пов’язані з довготривалим перебуванням космічних кораблів з астронавтами на борту в міжпланетному просторі (Довготривалі космічні подорожі: погляд у майбутнє)

Значення параметрів клітинного циклу для розробки технологій космічного рослинництва

Новий метод дистанційного оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності і його програмно-апаратна реалізація

Аденовіруси як модель у дослідженнях впливу факторів космічного польоту

Тромбоцити як потенційний периферичний маркер для аналізу функціонування високоаффінних Na + -залежних транспортерів глутамату в нервових закінченнях головного мозку

Активація пероксидного окислення ліпідів як один з механізмів перебудов в функціонуванні клітин і тканин рослин в умовах мікрогравітації

Активність інтерферон-залежної 2' ,5' -олігоаденілат-синтетази в лімфоїдних клітинах щурів в умовах трансформованого середовища

Вплив імітованої мікрогравітації на структуру амілопластів, склад та характеристики крохмалю міні-бульб картоплі

Сторінки