Космічні матеріали та технології

Вибір частоти електромагнітного поля для отвердіння зв'язника у полімерних композиційних матеріалах

Застосування математичного моделювання при вивченні процесів нагріву склопластиків

Математичне моделювання процесу дифузійної зварювання з'єднань з розвиненими поверхнями контакту

Дослідження гідродинамічних характеристик 2-фазного потоку методом електропровідності

Зміна форми поперечного перетину профілів при виготовленні гнучкою шпангоутів з тонкою стінкою

Дослідження часу затримки спрацьовування сигналізатора перепаду тисків СДДЗ-2С

Високочутливий контроль герметичності виробів ракетно-космічної техніки

Нетрадиційні види енергії в неруйнівному контролі виробів ракетно-космічної техніки і напрямки їх подальшого використання

Сторінки