Contents No 2, 2008

Study of the Earth from Space

Voloshin, V.I., Levenko, A.S.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):13-21

Space Navigation and Communications

Bushuev, Ye.I., Voloshin, V.I., Levenko, A.S., Kapustin, Ye.I., Stefanyshyn, Ya.I.
Language: Ukrainian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):32-41
Kuzkov, V.P., Sodnik, Z., Kuzkov, S.V., Volovyk, D.V., Pukha, S.
Language: English
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):51-55

Spacecrafts and Payloads

Space Materials and Technologies

Space Instruments

Yatskiv, Ya.S., Vidmachenko, A.P., Morozhenko, O.V., Sosonkin, M.G., Ivanov, Yu.S., Syniavskyi, I.I.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):56-67
Klymenko, Yu.A., Yatsenko, V.A., Shatokhina, Yu.V., Prutsko, Yu.V., Semeniv, O.V.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):73-76

Astronomy and Astrophysics

Vaschenko, V.N., Golubnichii, P.I., Krivonosov, S.D., Pavlovich, V.N., Rusov, V.D., Filonenko, A.D., Fomin, S.P., Shulga, N.F.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):68-72

Space and Atmospheric Physics

Space Life Sciences

Yakovlev, V.V., Lishchyna, V.D.
Language: Russian
Kosm. nauka tehnol. 2008; 14(2):92-96