Contents No 6, 2023

Space-Rocket Complexes

Dreus, A.Yu., Dron, М.М., Dubovik, L.G., Strembovskyi, V.V.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):003-012
Alpatov, A.P., Palii, O.S., Siutkina-Doronina, S.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):013-025
Grishchak, V.Z., Hryshchak, D.V., Dyachenko, N.M., Sanin, A.F., Sukhyy, K.M.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):026-041

Spacecraft Dynamics and Control

Safronov, O.V., Semon, B.Y., Nedilko, O.M., Bodryk, Y.G.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):042-050

Space Materials and Technologies

Rogachov, V.A., Kozak, D.V., Melnyk, R.S., Poshtarenko, Yu.A., Rassamakin, B.M., Khominich, V.I., Zakharov, V.V., Moskalova, T.V.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):051-061

Astronomy and Astrophysics

Dobrycheva, D.V., Vasylenko, M.Yu., Kulyk, I.V., Pavlenko, Ya.V., Shubina, O.S., Luk’yanyk, I.V., Korsun, P.P.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):068-079
Kozhukhov, О.М., Medina, M.S.
Language: English
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):080-092
Fedorov, Yu.I., Kolesnyk, Yu.L., Sergijenko, O., Vasylenko, A.A.
Language: Ukrainian
Space Sci. & Technol. 2023; 29(6):093-101

Space Navigation and Communications